Master ve doktorayı hedefleyen öğrencilere uygun akademik program ve üniversiteyi seçmelerinde başvuru sürecinde yardımcı olunur.

 • ABD’de ve Kanada’da master 2 yıl, İngiltere’de 1 yıldır. Doktora programları ise 3-6 sene sürebilir.
 • Master ve doktor programları çok seçicidir. Öğrencinin planlanmış hedefleri olması ve kendisini hazır hissetmesi önemlidir.
 • Öğrencinin üniversite akademik ortalaması çok önemlidir.
 • Birçok üniversite, öğrencinin iş deneyimi ya da araştırma deneyimi olmasını ister.
 • Öğrencinin sosyal ve akademik faaliyetleri de başvuruda önemli rol oynar.
 •  TOEFL ya da IELTS puanlarının çok yüksek olması gereklidir.
 • ABD’de İşletme ve yan dallarında programlar GMAT puanı ister. Diğer ülkelerde de seçici programlar GMAT puanı isterler. 
 • ABD deki diğer alanlarda master yapmak için GRE puanı gereklidir. 
 • Hukuk master programı, LLM için, yüksek akademik ortalama ve çok iyi derecede İngilizce gerekir.
 • Başvuru süreci program başlamadan bir sene önce başlamalıdır.

HANGİ SINAVLARA GİRMELİSİNİZ?

İngilizce dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini ölçer. TOEFL, ülkemizde belli tarihlerde, şehirlerde ve test merkezlerinde bilgisayar ortamında verilir.

ETS TOEFL

Akademik IELTS, İngilizce okuma, konuşma, yazma ve dinleme düzeyini ölçen sınavdır. Belli tarihlerde, şehirlerde ve test merkezlerinde verilir.

IELTS

ABD’de İşletme ve yan dallarında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için uygulanan sınavdır. GMAT sınavı yıl içerisinde belli tarihlerde, şehirlerde ve test merkezlerinde bilgisayar ortamında verilir.

GMAT

ABD’de İşletme dışındaki diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için uygulanan sınavdır. GRE sınavı yıl içerisinde belli tarihlerde, şehirlerde ve test merkezlerinde bilgisayar ortamında verilir.

GRE

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Danışmanlık hizmetinin amacı öğrencinin kendini tanımasını sağlamak, hedeflerine ulaşmak için kendi özelliklerine en uygun yüksek öğrenim kurumunu seçmesi için yönlendirmek ve üniversiteye geçisin sorunsuz olmasını sağlamaktır.

Bu süreçte danışman:

 •  Öğrencilere branş seçiminde yönlendirebilmek ve ilgi alanlarını belirlemek için kişilik testleri verir.
 •  Üniversitelere başvuru için gerekli akademik kayıtları gözden geçirir, lise eğitiminde de doğru derslerin seçiminde rehberlik eder, müfredat dışı aktiviteler, sosyal sorumluluk aktiviteleri ve staj tercihleriyle akademik profilin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.
 •  Öğrencinin akademik ve kişisel hedefleriyle, ileriye yönelik planları çerçevesinde bölge, maliyet, ve giriş koşullarıyla paralel olacak üniversiteleri tanımasında ve seçmesinde yardımcı olur.
 •  Dengeli bir üniversite listesi oluşturmasını sağlar.
 •  Öğrenciye üniversite başvuru belgelerinin nasıl hazırlanacağı konusunda, niyet mektuplarına nasıl yaklaşması gerektiği, beyin fırtınasını nasıl yapacağı, konulara nasıl yaklaşacağı hususunda ve ilerlemesi/gelişmesi için rehberlik eder.
 •  Öğrencinin portföy hazırlaması ya da mülakat sonucu başarılı olması gereken bir branş dalında eğitim görmeyi amaçlaması halinde (mimarlık, resim. tasarım, müzik vb), başarılı bir portföyün nasıl hazırlanacağına ya da başarıyla sonuçlanan bir mülakata nasıl hazırlanılacağına yönelik bilinçlendirir.
 •  Standartlaşmış testlere (TOEFL, SAT, IELTS) ve programlara kayıt olma konusunda yardımcı olur ve öğrencileri sınavlara hazırlayacak öğretmenlerle iletişimde bulunur.